Ikke alle problemer man vil dele

Det varierer veldig fra person til person hva man ønsker å dele med venner og familie. Mens noen av oss er veldig åpne når det gjelder nesten alt, føler andre av oss at noen temaer er for flaut eller privat å snakke med andre om. Selv om det selvfølgelig kan hjelpe å dele og diskutere

Et liv på vei

  Når ordet graviditet blir nevnt, er det første folk tenker på skapelsen av et nytt liv. Det hele er i grunnen ganske utrolig. Sett fra utsiden er det bare en stor mage, som det tar ni måneder før returnerer til normal størrelse, men i bunn og grunn er det et liv som vokser frem.

De tre trimestrene

  De ni månedene kvinner går gravide er fullpakket med overraskelser. Graviditeter forløper alltid litt forskjellig. Det vil variere fra kvinne til kvinne og fra fødsel til fødsel. Det kan alt i alt være veldig ulike opplevelser, men alle går likevel gjennom de samme tre hovedstadiene, kalt de tre trimestrene. Første trimester Dette trimesteret er

Graviditet i ulike aldre

  Graviditet og fødsel er en viktig epoke i mange kvinners liv, enten det skjer i 20-årene, 30-årene, 40-årene eller så sent som i 50-årene. Det er imidlertid ulike risikoer knyttet til graviditet i ulike aldre, som det er viktig å være klar over. Å bli gravid i 20-årene er fra naturens side det mest

Graviditet i kunst og kultur

  Graviditet er storslått, overveldende og jordnært på en og samme tid. Det har fascinert mennesker av alle aldre, fra alle kulturer og til alle tider. Det er kort oppsummert noe av det mest universelle og grunnleggende ved hele menneskeheten. Det er derfor ikke rart mange kunstnere har hentet inspirasjon herfra. Det gjelder i alle

Tvillinger og multippelt svangerskap

  Multippelt svangerskap, eller flerfødsel, er vanlig blant flere pattedyr. Men for mennesker er det mer unntaket enn regelen at man får tvillinger, trillinger, firlinger eller femlinger. Det anses som spesielt og bemerkelsesverdig. Hva er oddsen? Sjansene for at et svangerskap ender med tvillingfødsel er 1 til 85, og dermed ikke veldig uvanlig. Trillinger derimot

For tidlig fødsel

  En fødsel defineres som For Tidlig når den finner sted mellom uke 22 og uke 37. Forekomsten av for tidlige fødsler i Norge var i 2012 3507 fødsler, som tilsvarer 5,9%. Risiko tilknyttet for tidlige fødsler For tidlige fødsler innebærer høy risiko for både mor og barn. 65% av alle dødfødsler, og 50% av
publishable-mag