For tidlig fødsel

 

En fødsel defineres som For Tidlig når den finner sted mellom uke 22 og uke 37. Forekomsten av for tidlige fødsler i Norge var i 2012 3507 fødsler, som tilsvarer 5,9%.

Risiko tilknyttet for tidlige fødsler

For tidlige fødsler innebærer høy risiko for både mor og barn. 65% av alle dødfødsler, og 50% av medfødte hjerneskader registrert i Norge skyldes for tidlig fødsel. Det innebærer også økt risiko for Cerebral parese, mental retardasjon og forekomst av uføretrygd senere i livet.

Årsaker og behandling

De vanligste årsakene til for tidlige fødsler er infeksjoner og sprekk av fostervannhinnen. Utvidelse som fører til sprekk av fostervannhinnen kan typisk utløses ved tvillingfødsler eller for mye fostervann. Bruk av tobakk under svangerskapet kan også øke risikoen for tidlig fødsel. Alder spiller også en rolle. Forskning viser at det er minst risiko for kvinner mellom 20 og 35

År. Gravide kvinner som er enten yngre eller eldre vil ha en økt risiko.

For å begrense risikoen ved for tidlige fødsler benyttes både rie-hemmende medikamenter og kortison. Antibiotika gis også i enkelte tilfeller, for å bekjempe infeksjoner.

publishable-mag