En fødsel defineres som For Tidlig når den finner sted mellom uke 22 og uke 37. Forekomsten av for tidlige fødsler i Norge var i 2012 3507 fødsler, som tilsvarer 5,9%. Risiko tilknyttet for tidlige fødsler For tidlige fødsler innebærer høy risiko for både mor og barn. 65% av alle dødfødsler, og 50% av